Voor wie?

Voorwaarden

Wanneer kan ik een beroep doen op Leergeld Oost Achterhoek?

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen, een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 125% van het bijstandsniveau ligt en alle gangbare steun van hulpinstanties (zoals de Sociale Dienst Oost Achterhoek) onvoldoende toereikend is.

Leergeld kan geen achterstallige betalingen of schulden aflossen.

Omdat Leergeld geheel afhankelijk is van giften en donaties, is er een vastgesteld maximaal budget per kind beschikbaar. Het kan per situatie verschillen hoeveel ondersteuning Leergeld biedt, maar dit zal in principe nooit meer zijn dan het maximale budget.

Indien u in aanmerking denkt te komen, neem dan contact op met Leergeld Oost Achterhoek via mail: info@leergeldoostachterhoek.nl