Doelstelling

De Stichting Leergeld Oost Achterhoek, heeft ten doel:

  • Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren in principe in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal  te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school;
     
  • Het door middel van terugkoppelen/ signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is, en voorts al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.