• Laatste nieuws

Aanmelden

WANNEER KUNT U EEN BEROEP DOEN OP LEERGELD?

Leergeld verstrekt geen leningen. Toegekende vergoedingen worden wel betaald. Leergeld Oost Achterhoek biedt financiële ondersteuning als het gaat om:

-lidmaatschap sport-, muziek-, badminton-, turnvereniging

-zwemles

-sportkleding

-schoeisel

-fiets om naar school te gaan, fietsslot en jaarlijks onderhoud

-schoolreis

-studiereis

-excursies in het kader van een beroepsopleiding

-huiswerkbegeleiding

-weerbaarheidstraining

-aanschaf computer

-gereedschapstas

-vakantiekamp

HOE GAAT DE AANVRAAG IN ZIJN WERK?

Uw aanvraag kunt u per mail bij ons indienen. Een vrijwilliger van de stichting komt dan bij u thuis deze aanvraag bespreken. Onze vrijwilligers zijn opgeleid door Leergeld en treden op als uw contactpersoon. Zij weten uit ervaring wat het betekent om met weinig geld te moeten rondkomen. Daardoor zijn zij voor u een goede en vertrouwde gesprekspartner.

Eerst wordt gekeken of er van bestaande voorzieningen gebruik gemaakt kan worden, zoals een schoolfonds of een andere uitkering. De vrijwilliger komt bij u op huisbezoek en vult samen met u de benodigde formulieren in. Uiteraard met inachtneming van de privacywet (AVG)

De vrijwilliger stelt een advies op en bespreekt de aanvraag met de coördinator van de stichting. Vervolgens besluit de donatiecommissie of de aanvraag toegewezen kan worden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een Leergeld Cheque. Die kunt u inleveren bij de school of de sportclub. We maken het geld rechtstreeks over aan de school of de club.

WAARBORGT STICHTING LEERGELD UW PRIVACY?

De stichting is onafhankelijk en garandeert de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

HOE KUNT U EEN AANVRAAG INDIENEN?

Kijk bij 'Voor Wie' of u in aanmerking komt. Zo ja, dan kunt u contact opnemen via info@leergeldoostachterhoek.nl