• Laatste nieuws

Steun ons

Voorkomen is beter dan genezen

Geef kinderen een kans

Leergeld Oost Achterhoek wil helpen voorkomen dat kinderen/jongeren uit minima-gezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke leven op- en rond de school, sport en cultuur. Als zij niet kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting.

Netwerk

De landelijke stichting heeft de laatste jaren voor meer dan 25.000 kinderen iets kunnen betekenen. Hoewel het helaas nog altijd een druppel op de gloeiende plaat is, blijkt de Leergeld-formule efficiënt en effectief. Om de hulp breder beschikbaar te maken en kinderen (tot 18 jaar) in de regio te kunnen helpen, is er een netwerk opgericht van 70 plaatselijke Leergeld-stichtingen. Leergeld Oost Achterhoek is een van die plaatselijke afdelingen.

Oproep

De Leergeld-stichtingen werken met vrijwillige bestuurders en vrijwilligers die huisbezoeken af leggen. Om meer kinderen mee te kunnen laten doen kan de stichting alle steun gebruiken en roept hierbij bedrijven, instellingen en particulieren op fiancieel, materiaal, bestuurlijk of anderszins, een bijdrage te leveren aan het in stand houden en verstevigen van Leergeld Oost Achterhoek, met als doel: kinderen in de Oost Achterhoek helpen kansen te benutten voor een betere toekomst.

Word partner!

Om onze ambities waar te kunnen maken, is Leergeld constant op zoek naar betrokken partners vanuit verschillende geledingen van de samenleving.

  • Overheden

  • Vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, loterijen en kansspelen

  • Bedrijven

  • Serviceclubs

  • Religieuze instellingen

  • Particulieren

Wilt u graag een bijdrage leveren aan de toekomst van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen, neem dan contact op met Leergeld Oost Achterhoek, via voorzitter@leergeldoostachterhoek.nl om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.

Donaties

Draagt u Leergeld Oost Achterhoek een warm hart toe en wilt u graag financieel een steentje bijdragen? In dat geval is uw gift meer dan welkom op bankrekeningnummer NL 03 RABO 0142589225 ten name van Leergeld Oost Achterhoek. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wilt u de landelijke site van Stichting Leergeld bekijken klik dan hier.